Hírek

Tájékoztatás

Publish on

2020.03.23.

Tájékoztatás

Publish on

2020.03.17.

Felhívás

Publish on

2020.03.12.


Felhívás!

Tájékoztatjuk Felhasználóinkat 2020. március 12. nappal a Központi Ügyfélszolgálatunkon az Ügyfélszolgálati Irodát a veszélyhelyzet visszavonásáig bezártuk és ideiglenesen az utcafrontra nyitottuk meg ügyfélkapcsolati ablakunkat.
A döntés célja, hogy megóvjuk és védjük munkatársainkat a járvány kockázataitól és a veszélyhelyzet alatt biztosítani tudjuk a víziközmű szolgáltatás folyamatos ellátását. Közegészségügyi szempontból a szolgáltatás biztosítása és fenntartása kiemelt jelentőségű, valamint a járvány megfékezése érdekében kulcsfontosságú az elrendelt intézkedések betartása.

Újabb intézkedések bevezetéséig egyes ügyekben az alábbiak szerint változik eljárási rendünk:

– általános tájékoztatás:
Általános tájékoztatást kérhet 06-56/516-315 telefonszámon vagy levélformájában az 5000. Szolnok Vízmű út 1. szám alá címezve vagy e-mailen az ugyfelszolgalat@vcsm.hu címre küldött megkereséssel.

– vízbekötés és csatornabekötés megrendelés felvétele:
Az igénybejelentést a megfelelő formanyomtatványon kell benyújtani, mely letölthető honlapunkról (www.vcsm.hu) vagy kérhető az ügyintézőtől, melyet kitöltve megküldhet e-mailen az ugyfelszolgalat@vcsm.hu címre.

– bélyegzéssel és zárral való ellátás megrendelése:
A Felhasználónak vagy meghatalmazottjának Ügyfélszolgálatunkon van lehetősége a leszerelt vízmérő bemutatásával az ügyintézésre. A csere bejelentése kapcsán a Felhasználó megrendeli és befizeti a plombálás díját. Befizetés igazolásával egyidejűleg a plombálás időpontja egyeztetésre kerül.
Társaságunknál is van lehetősége megvásárolni az új mellékvízmérőjét.

– vízmérőállás bejelentés:
Honlapunkon található Mérőállás gyorsrögzítőn bejelentheti illetve a személyesen bejelentett mérőállást átvesszük és rendszerünkben rögzítjük.

– Felhasználó személyében bekövetkező változás ügyintézése:
A Felhasználó változás bejelentéshez szükséges formanyomtatvány honlapunkról letölthető vagy Ügyfélszolgálatunkon kérhető. A szerződéskötéshez szükséges dokumentumok listájáról az Üzletszabályzatunk III.1.2.2. pontjában tájékozódhat.
A Felhasználó változáshoz szükséges dokumentumok hiánytalan benyújtását követően a régi Felhasználónak végszámlát állítunk ki, melyet az esetlegesen fennálló hátralékkal együtt rendeznie kell. A régi Felhasználó szerződés megszűnéséről kiállított dokumentum postai úton kerül megküldésre. Az új Felhasználóval pedig az ellenőrzés időpontja kerül egyeztetésre. A Közszolgáltatási Szerződés aláírására és a Felhasználó példányának átadására az ellenőrzés időpontjában kerül sor.

– Felhasználói adatváltozás ügyintézése:
Az adatváltozás tényét igazoló dokumentum benyújtását (személyes vagy levél formájában) követően postai úton küldjük meg a helyes adatokat tartalmazó Közszolgáltatási Szerződést.

– előzetes személyes ügyintézésre időpont egyeztetés:
Veszélyhelyzet ideje alatt személyes ügyintézésre időpontegyeztetés nem lehetséges.

– igazolások, nyilatkozatok kiadása:
Felhasználó fizetői egyenlege felülvizsgálatra kerül, majd az igazolását vagy nyilatkozatát kiadjuk.

– használatba vételi engedélyhez igazolás kiadása:
Postai úton vagy e-mailen keresztül kell megkérni a műszaki csoporttól és postai úton vagy e-mailen keresztül kerül megküldésre az igazolás.

– szolgáltatás ideiglenes szüneteltetés/visszaállítás megrendelése:
A Felhasználó igénybejelentését követően a Szolgáltató vizsgálja a szüneteltetés/helyreállítás műszaki feltételeit, a fizetési kötelezettség fennállását, valamint helyreállítás esetében egyeztetésre kerülnek a szerződéskötéshez szükséges adatok. A hiánytalan igénybejelentés alapján kerül sor a helyreállítás időpontjának egyezetetésre.

– folyószámla egyeztetés:
Ügyintézése csak írásos kérelem útján vagy telefonon keresztül lehetséges.

– számlareklamáció ügyintézése:
A reklamációt az erre rendszeresített formanyomtatványon vagy levél útján kell benyújtania a Felhasználónak, majd kivizsgálását követően 15 napon belül kerül megválaszolásra.

– bekötési- és mellékmérő fogyasztásának egyeztetése:
Ügyintézése csak írásos kérelem vagy telefonon keresztül lehetséges.

– részletfizetés, fizetési haladék ügyintézése:
A benyújtott részletfizetési kérelem vagy fizetési haladék, benyújtott írásos kérelem alapján kerül elbírálásra és 15 napon belül írásban megválaszolásra.

– vízmérő üzemi próbamérésének megrendelése:
A rendszeresített formanyomtatványon kell a Felhasználónak a megrendelését benyújtani, majd az Üzletszabályzat VII.1.2 pontjában leírtak szerint eljárni.

– közműfejlesztési-megállapodások megkötése:
Az erre rendszeresített formanyomtatványon kell az igénybejelentést benyújtani, majd a közműfejlesztésről készült számla és a szerződés postai úton kerül megküldésre.

– műszaki ügyintézés, tervegyeztetés:
Ügyintézése csak írásban vagy telefonon keresztül lehetséges.

– panasz ügyintézés
A panaszt az erre rendszeresített formanyomtatványon vagy levél útján kell benyújtania a Felhasználónak, majd kivizsgálását követően 15 napon belül kerül megválaszolásra.

Megértésüket, türelmüket és közreműködésüket köszönjük!

Szolnok, 2020. március 12.

VCSM ZRt. Szolnok Ügyfélszolgálati Osztály

Tájékoztatás

Publish on

2020.03.11.

Felhívás

Publish on

2020.03.09.

Tájékoztatás

Publish on

2020.03.03.

T Á J É K O Z T A T Á S

Korábban tájékoztattuk Önöket, hogy 2019. november 01. – 2020. március 23. közötti hideg időszakban a kivitelezési technológiai előírások nem betarthatóak, ezért ebben az időszakban a víz bekötések kivitelezési munkálatait a VCSM ZRt. Szolnok szünetelteti.

A csatorna bekötések vonatkozásában 2020.03.03-tól Ügyfélszolgálatunkon a megrendelések újra benyújthatók, amennyiben a bekötéshez szükségen dokumentációk rendelkezésre állnak.

Tájékoztatás

Publish on

2020.02.26.

CSALÓK AZ INTERNETEN ÉS A VALÓ VILÁGBAN
A RENDŐRSÉG FOKOZOTT ÓVATOSSÁGRA INT


Mára az internetes visszaélések jellemző formájává vált az adathalászat, főleg ismert vállalatok nevében kérnek pénzt vagy érzékeny személyes adatokat. Emellett a régi módszer, a szolgáltatókra hivatkozva a lakásokba becsengető csalók jelensége sem kopott ki a mindennapokból.
Az elmúlt pár évben megszaporodtak a személyes adatokra, jelszavakra vadászó adathalász támadások. A leggyakoribb jelenség, hogy ismert, közbizalmat élvező nagyvállalatok, szolgáltatók nevében, azok logóját, arculati elemeit felhasználva küldenek ismeretlenek kéretlen üzeneteket vagy telefonálnak.
A szolgáltatók munkatársai mindig jól beazonosíthatók, céges logóval ellátott munkaruhát viselnek, valamint a gépjárműveken is jól látható az adott szolgáltató logója és neve. A munkatársak rendelkeznek céges igazolvánnyal, és amennyiben soron kívüli ellenőrzésre érkeznek, akkor is van náluk céges nyomtatvány, jegyzőkönyv. Lakásban, eseti mintavételt, vagy belső csatornahálózat tisztítást csak és kizárólag megrendelésre végeznek, előre egyeztetett időpontban. Amennyiben azt érzi a fogyasztó, hogy valami szokatlan, a szolgáltató munkatársa előzetes értesítés nélkül érkezett, érdeklődjön az adott szolgáltató központi ügyfélszolgálati számán az ellenőrzésről!

A teljes cikk itt olvasható

Tájékoztatás

Publish on

2020.02.17.

Tájékoztatás

Publish on

 


2020.01.13.

Tájékoztató fagyásveszélyről

 

     


Figyelem fagyásveszély!

Tisztelt Felhasználóink!

Közös érdekünk, a fagy által okozott anyagi károk, valamint az elfolyt ivóvízből fakadó többletköltségek megelőzése. A fagy elleni védelem az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet szerint a Felhasználók kötelessége, de egyben érdeke is, hogy komoly károk ne keletkezzenek otthonukban.
Kérjük, javaslataink figyelembevételével tegye meg a szükséges intézkedéseket!

Rendszeresen ellenőrizze vízmérőaknáját
– Rendszeresen ellenőrizzék, nincs-e víz az aknában, és emellett figyeljenek arra is, hogy a vízmérőakna fedele mindig lehajtott állapotban legyen!
– A fagy leginkább az épületen kívül elhelyezett, a csupán néhány milliméteres vaslappal fedett vízmérőaknákban lévő vízmérőket veszélyezteti, ezért ezek védelme különösen fontos. Ebben az esetben biztosítani kell az aknafedlap tökéletes illeszkedését, törött vagy hiányzó fedlap esetén annak pótlását.
– A pincékben elhelyezett vízmérők védelme érdekében mindig ellenőrizzük a pinceablakok épségét, zárhatóságát és szigetelését.

A megfelelő szigetelés
– A fedlapot a födémmel együtt egybefüggő takarással kell ellátni, mely könnyedén elmozdíthatónak kell lennie.
– Biztosítani kell a vízmérőakna belső felületének szigetelését.
– Az aknában lévő szerelvények szigetelése is igen fontos. Lehetőleg minél nagyobb takarást készítsünk, mert a kilógó fém alkatrészek igen jó hővezetők.
– Szigetelésre nedvszívó anyag használatát nem javasoljuk.

További fontos tudnivalók
– A kerti csap víztelenítését télen minden esetben szükséges elvégezni a téli elzárón – más néven fagycsapon – keresztül. A vezetékben lévő víz ilyenkor az ürítő szelepen keresztül távozik, mely elszivárog a talajba, így a felszínen húzódó vezetékszakasz vízmentessé válik.
– Télen a nem lakott épületek – hobbik, nyaralók, hétvégi házak – fagy elleni védelmére a legbiztosabb módszer az épület víztelenítése.

Köszönjük, hogy gondoskodik a fagyások megelőzéséről!

Tájékoztatás

Publish on

2020.01.07.


TÁJÉKOZTATÁS azon Felhasználók részére akik a lejárt hitelesítési mellékmérőjüket 2019. december 31-éig nem cserélték le.

Felhívjuk azon elkülönítetten mért Felhasználóink figyelmét, hogy akik 2011-es hitelesítésű mellékvízmérőiket a hitelességi idő végéig, azaz 2019. december 31-éig nem cserélték le, a Közszolgáltatási Szerződésük 2020. január 01-jével megszűnt.

Az új Közszolgáltatási Szerződés megkötésének feltétele:
• hiteles mellékvízmérő felszerelése,
• a Szolgáltató által plombával vagy a leszerelést megakadályozó zárral történő ellátása,
• esetleges számlatartozás kiegyenlítése a Szolgáltató felé,
• nem lakossági Felhasználó esetén a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetése vagy annak igazolása

A mellékvízmérő cserével megbízhatja Társaságunkat vagy választhat megfelelő képesítéssel és tapasztalattal rendelkező Szakembert.
Amennyiben Társaságunkat választja, kérjük keresse fel Ügyfélszolgálatunkat, ahol személyes ügyintézés során megrendeli és befizeti a mellékvízmérő csere díját. Ezzel egyidejűleg a mellékvízmérő csere/plombálás időpontja egyeztetésre kerül.

Amennyiben saját maga vagy Szakemberrel végezteti el a mellékvízmérő cserét, úgy a leszerelt vízmérő bemutatását követően van lehetőség Központi Ügyfélszolgálatunkon a szerződéskötési igény benyújtására. Az ügyintézés során a szerződéses adatai egyeztetésre kerülnek, valamint megrendeli és befizeti a plombálás díját. Ezzel egyidejűleg a plombálás időpontja egyeztetésre kerül. Társaságunknál is van lehetősége megvásárolni az új mellékvízmérőjét a készlet erejéig.

Amennyiben további kérdése merülne fel a fentiekben leírtakkal kapcsolatosan, állunk szíves rendelkezésre Ügyfélszolgálatunkon személyesen (5000. Szolnok Vízmű út 1), írásban az ugyfelszolgalat@vcsm.hu e-mail címen vagy a 06/56-516-315 telefonszámon.